Terry Pratchett - THE COLOUR OF MAGIC / BARVA KOUZEL

 In a distant and second-hand set of dimensions, in an astral plane that was never meant to fly, the curling star-mists waver and part... See... Great A'Tuin the turtle comes, swimming slowly through the interstellar gulf, hydrogen frost on his ponderous limbs, his huge and ancient shell pocked with meteor craters. Through sea-sized eyes that are crusted with rheum and asteroid dust He stares fixedly at the Destination.

Ve vzdáleném, starobylém seskupení rozměrů, v astrální rovině, která původně vůbec nebyla určena k pohybu, se zachvěly a rozdělily spletené hvězdné mlhy... Pohleďme... Tam přichází želva, Velká A'Tuin, a pomalu se prodírá mezihvězdnými proudy, nemotorné končetiny obaleny jinovatkou zmrzlého vodíku a prastarý krunýř zbrázděný krátery po dopadu meteoritů. Oči velikosti moří, zakalené revmatismem a prachem rozpadlých asteroidů, upírá neochvějně k Osudu.

Úvodní příběh jedinečného cyklu Úžasná Zeměplocha, poprvé ve dvojjazyčném provedení.

ISBN 9789-80-7197-417-8, V8a, vázané s potahem, 428 stran, obálka Paul Kidby (březen), cena v eShopu a pro členy Klubu Terryho Pratchetta 220Kč.

Koupit v eShopu

Nakladateství fantastické
a jiné skvělé literatury