Terry Pratchett, Paul Kidby - SMRŤOVA ŘÍŠE (mapa)

 

Dům ani pozemky, které náleží Smrťovi, neleží na žádném konkrétním místě ani v prostoru, ani v čase, protože to jsou věci, které se ze Smrťova pohledu stávají jen těm ostatním. Smrť nepotřebuje mít obchod v místě nebo co nejblíž autobusovou zastávku. Pohybuje se mimo chronosféru. Jeho majetek, sídlo i zahrada byly stvořeny podle věcí, které někde viděl. Smrť neumí tvořit, ale je neobyčejně dokonalý v reprodukování skutečných věcí.

Dotisk.
ISBN 80-7197-177-4, cena 129,-Kč.

Nakladateství fantastické
a jiné skvělé literatury