Steven Erikson - PŮLNOČNÍ VLNY

 Po desetiletích válčení je pět kmenů Tiste Edur konečně sjednoceno pod vládou nesmiřitelného hirotského krále-zaklínače. Ale mír byl vynucen za strašlivou cenu. Na jihu zatím rozpínavé království Leder, nenasytné a chladnokrevné, spolklo všechny méně civilizované sousedy. Jeho lid upírá lačné pohledy k severu na bohaté a vydatné země a pobřeží Tiste Edur. Zdá se, že pod dusivou tíhou zlata či ostřím meče Edurové musí padnout. Alespoň tak to předpověděl osud. Válka a zrada, magie a mýty, to vše se střetává v páté kapitole úžasné Malazské knihy Padlých, v eposu plném imaginace a fantasy.

 

 

ISBN 978-80-7197-276-1, paperback 130x200mm, 736 stran, cena 489 Kč.

WEB O AUTOROVI: http://www.geocities.com/stevenerikson2002/author.html

další linky: http://www.malazanworld.com/site/index.shtml

https://starvalddemelain.pbwiki.com/

Nakladateství fantastické
a jiné skvělé literatury